Projecte de rehabilitació de l’edificio Macson per a us com a centre docent del Istituto Europeo de Design

Client
Instituto Europeo de Design
Àmbit d’intervenció:
Arquitectura

Adaptació d'un edifici de 5.500m2 per a la seva utilització com a escola de disseny i la seva adaptació a el Codi Tècnic de l'Edificació.

Aquest projecte, realitzat en col·laboració amb Franconi Architects, va suposar un extens treball de definició de necessitats amb tots els agents implicats i la seva plasmació en el projecte de rehabilitació.

Escales IED
Passadís IED
Plaça del IED