Accessibilitat

El desenvolupament del web Proasolutions està basat en les Pautes d'accessibilitat del contingut web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1). Complint les directrius del nivell doble A (AA) i una selecció de les de nivell triple A (AAA) que milloren la navegació i lectura a molts usuaris. Aquestes pautes s'estableixen pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Els elements que s'han tingut en compte són els següents:

  • El lloc web disposa d'una navegació coherent permetent una experiència d'usuari gratificant.
  • S'adapta a tots els dispositius, navegadors i sistemes operatius.
  • S'eviten distraccions i contingut parpellejant.
  • Les imatges estan correctament etiquetades i disposen de text alternatiu. S'eviten les imatges de text.
  • L'estructura d'encapçalaments és lògica i permet una navegació fluida.
  • El web ha estat dissenyat tenint cura dels colors emprats per assegurar un alt contrast i facilitar la lectura dels continguts.
  • Els enllaços destaquen per sobre del text i són explícits.
  • Els formularis contenen etiquetes descriptives.
  • La pàgina disposa de 3 idiomes (Català, Castellà i Anglés) i aquests estan correctament marcats.

En el cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu a través del formulari de contacte.