Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de l’Ajuntament de Muskiz.

Client
Ajuntament de Muskiz
Àmbit d’intervenció:
Mobilitat

Encàrrec consistent en la definició de les noves necessitats de circulació i aparcament per tal de reduir el consum energètic i afavorir una mobilitat més eficient.

Pla de mobilitat de Muskiz
Grafic del perfil peatonal de Muskiz