Anàlisi del projecte de l’Espai Cràter

Client
Ajuntament d’Olot
Àmbit d’intervenció:
Cultura

El projecte va consistir en analitzar el projecte arquitectònic i la proposta expositiva per assessorar l'equip de disseny per tal que integrés en el seu concepte la perspectiva del Disseny per a Tothom.

Imatge virtual de l'espai cràter
Secció de l'espai cràter