Assessorament a TCC a la Norma UNE 170.001 de Gestió de l’Accessibilitat.

Client
Transports Ciudad Condal (T.C.C.)
Àmbit d’intervenció:
Transport

L'objectiu del projecte és la implantació d'un Sistema de Gestió d'Accessibilitat Universal (SGAU) a l'empresa Transport Ciutat Comtal (TCC), que garanteix a totes les persones (usuàries i treballadores) les mateixes possibilitats d'accés i ús de qualsevol entorn construït alhora que permetin gaudir dels serveis que es presten, amb la major autonomia possible.

Entrada TCC
Bus TCC