Proposta de millores e inversions en el sector turístic a la comarca de La Garrotxa

Client
Patronat de Turisme de La Garrotxa
Àmbit d’intervenció:
Turisme

Aquest projecte, desenvolupat en col·laboració amb Avanti-Avanti, va consistir en analitzar la demanda potencial i l'oferta turística d'aquesta destinació clarament orientat a l'turisme de natura i sostenible per tal d'identificar les millores a realitzar per atreure nous visitants amants de la natura de totes les edats i capacitats i interessos diversos.

A partir de l'anàlisi es van proposar millores orientades cap a un ràpid retorn de la inversió.

Camí de la Garrotxa
Gràfic turisme activu saludable de baixa intensitat