Plans urbans de Disseny per a Tothom

Client
Més de 300 municipis a Espanya, Portugal, França i Luxemburg
Àmbit d’intervenció:
Via pública, transport, edificació i serveis

A l’hora d’analitzar l’estructura de la ciutat, considerem la diversitat ciutadana i les seves necessitats i expectatives com un element clau per impulsar-la. Es tenen en compte les habilitats, el gènere, l'edat, les dimensions, els antecedents culturals, els turistes i els migrants i l'estructura social, però també les condicions meteorològiques, el context històric i econòmic i els plans de futur.

En aquests diagnòstics es pot analitzar la via pública, els edificis públics i privats, els sistemes de transport, la informació i la prestació de serveis.

Les millores que proposem sempre són realistes i escalables, coincidint amb les capacitats i el context de la ciutat, aconseguint una transformació progressiva cap a una ciutat més inclusiva, sostenible I amigable.

Mapa diseny ciudad
Mapa de diseny platja
mapa disseny camins escolars