Plan Director Leer Madrid. Sistema de senyalizació i orientació universal per a vianants

Client
Ajuntament de Madrid
Àmbit d’intervenció:
Wayfinding

Col·laboració amb Applied wayfinding i Avanti-Avanti consistent en incorporar la diversitat humana en el sentit més ampli en el desenvolupament del Pla Director.

Cub Diversitat