Pla Integral de Design for All a l’Abadía de Montserrat

Client
Abadia de Montserrat
Àmbit d’intervenció:
cultura, turisme, movilitat, urbanisme, arquitectura, senyalització, disseny industrial

Projecte dut a terme al llarg de diversos anys consistent en millorar els accessos, les instal·lacions, els serveis i la senyalització d'aquesta emblemàtica abadia visitada per més de dos milions de persones a l'any.

Vista abadia de Montserrat