Estudi dels Criteris de Disseny i Plec Tècnic dels Contenidors de Residus de Barcelona.

Client
Ajuntament de Barcelona
Àmbit d’intervenció:
Textos Tècnics

Aquest estudi, encarregat per l'Ajuntament de Barcelona, va determinar els criteris de disseny per al bon funcionament i l'accés als contenidors de residus per part de tots els ciutadans.

Posteriorment a la definició d'aquests criteris tècnics, aquests es van recollir en els documents (plecs tècnics i administratius) per a la realització d'un concurs públic per al disseny d'aquests contenidors.

Planol contenidors
Usuari contenidors