Estudi de benchmarking mundial dels servicios ferroviaris

Client
RENFE
Àmbit d’intervenció:
Transport

El Servei Ferroviari s'està configurant en tot el Món com la manera de transport més sostenible i universal, és per aquest motiu que RENFE va encarregar a ProAsolutions i Socytec l'estudi "in situ" de les millors 22 xarxes ferroviàries de l'món per tal de conèixer seus sistemes tecnològics i de prestació de serveis. Mitjançant aquest estudi el client va descobrir noves tecnologies i estratègies de servei per orientar el seu desenvolupament futur.

Grafic GAP tren
Entrada al tren oberta accesible
Noves maquines de ticket del tren