Diagnòsi d’accesibilitat de la Universitat de Saragossa

Client
Universitat de Saragossa
Àmbit d’intervenció:
Arquitectura

A la Universitat de Saragossa es va dur a terme l'anàlisi de l'accessibilitat de l'seves campus així com les propostes d'intervenció a les seves instal·lacions

Plà d'accessiilitat de la Universitat de Saragossa
Carrer de la universidad de Zaragoza