ProAsolutions  · Com ho fem  · Participació Ciutadana i del Client

Com ho fem

Participació Ciutadana i del Client

Un dels principis del Disseny per Tothom (Disseny Universal) és assegurar que les necessitats, desitjos i expectatives dels usuaris són preses en consideració durant el disseny i procés d’avaluació d’un nou producte o servei.

Creiem que la millor manera de posar en pràctica aquest principi és la participació ciutadana i del client, com un mecanisme de democràcia directa. Fer que totes les parts involucrades tinguin un rol actiu a les decisions que afectaran els seus entorns i serveis, crearà solucions més eficients i els usuaris finals les sentiran com a seves.

Per tant, la col·laboració entre els professionals i els usuaris durant el desenvolupament del projecte és la millor manera d’avaluar i validar les conclusions de tot el procés.WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis