ProAsolutions  · Què fem  · Projectes  · Transport i Mobilitat

Què fem

Transport i Mobilitat

  • CERTIFICACIÓ I AUDITORIES:

Tasques de diagnosi i assessorament en el disseny i la implantació d’un Sistema de Gestió de l’Accessibilitat Universal (SGAU) per la obtenció de la certificació segons la norma UNE 170000.

Exemple: Auditoria interna i assessorament a Transports Ciutat Compal (TCC) en el Disseny d’un Sistema de Gestió de l’Accessibilitat Universal (SGAU) i la integració d’aquest en el Sistema Integrat de Gestió existent en aquesta empresa de transport.

Anàlisi i gestió de plans d'accessibilitat en el transport
  • ANÀLISI I GESTIÓ DE PLANS D'ACCESSIBILITAT EN EL TRANSPORT:

Per a la realització d'un estudi sobre el transport d'un municipi s'identifiquen, es localitzen i es solucionen aquelles situacions o barreres que qualsevol persona usuària del transport públic es pot trobar durant un hipotètic recorregut en el territori. S'estudia també la situació de les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda en el municipi.

Els últims plans realitzats són: Can Mora de Dalt (Sant Vicenç de Montalt), Muskiz, i informes sobre solucions de transport públic per l’ATM, l’EMT i GISA.

  • ASSESSORAMENT SOBRE MATERIAL MÒBIL I INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT A EMPRESES PÚBLIQUES I PRIVADES:

Consisteix en realitzar un informe on s'analitza la situació actual, fent les corresponents propostes de millora i unes conclusions resultants.

Exemple:

Estació Renfe Mataró: revisió de l'accessibilitat de l'estació de Mataró de rodalies de Renfe.

Assessorament de l'accessibilitat en l'àmbit dels transports
  • ASSSESSORAMENT DE L'ACCESSIBILITAT DELS TRANSPORTS DE GESTIÓ PÚBLICA I PRIVADA:

Exemples:

Auditoria de les estacions de FGC: Revisió de les estacions de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, assegurant el compliment dels criteris dictats per la legislació vigent en matèria d'accessibilitat i pels propis criteris constructius de l'empresa. Accessibilitat dels elements de transport: es realitzen estudis ergonòmics i d'usabilitat dels elements que es troben en les infraestructures de transport públic i privat per tal de millorar-ne la utilització, seguretat i comoditat de l'usuari quan hi interacciona.

  • ASSESSORAMENT EN LA SENYALITZACIÓ, LA INFORMACIÓ I LA VENDA DE BITLLETS:

Exemple:

EMT Sistema de Preavís de parada: L'objectiu de l'estudi és donar una solució tècnica al sistema d'informació dins de l'autobús, que pugui ser aplicable a les companyies explotadores que actualment donen servei a l'àmbit de l'Entitat Metropolitana del Transport.

Anàlisi d'usabilitat
  • ANÀLISI D'USABILITAT:

Exemple:

MAE: assessorament tècnic de l'adaptació del servei de venda de bitllets per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Es va desenvolupar un sistema de navegació per veu per a facilitar a les persones amb disminució la interacció amb la màquina.

  • ESTUDIS DE NECESSITATS TERRITORIALS DE TRANSPORT REGULAR I ESPECIAL:

Exemple:

Estudi sobre el transport públic especial adaptat a l'àrea metropolitana de Barcelona: la finalitat del projecte consistia en la realització de les propostes per tal de conceptualitzar el servei públic de transport d'àmbit metropolità per a persones amb mobilitat reduïda, determinant les condicions del servei, una previsió de costos del mateix i propostes per a la seva gestió i explotació.

  • ESTUDIS SOBRE ASPECTES VIARIS:

Exemple:

Col·laboració amb l'equip tècnic de ProEixample en la redacció del projecte del carril bici del carrer Provença, dissenyant les cruïlles de Diagonal i Passeig de Gràcia i reordenant la ubicació de parada d'autobusos turístics davant de La Pedrera per tal de donar més perspectiva visual a aquest edifici i al Passeig de Gràcia.

Estudis d'aparcament
  • ESTUDIS D'APARCAMENT:

Estudis que es desenvolupen a partir d'una feina de camp on es recull el nombre de places existents i ocupades en diversos dies de la setmana i a diverses hores, per tal de deduir la necessitat de generar més aparcament o bé la possibilitat de reduir-lo.

Exemple:

Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès: a partir dels resultats de l'estudi, l'Ajuntament avaluarà la viabilitat de la construcció d'aparcaments soterrats.WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis