ProAsolutions  · Què fem  · Projectes  · TIC i Disseny Gràfic

Què fem

TIC i Disseny Gràfic

  • DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE

Exemples:

Logotips Financiadors del Projecte

SIG-A: Desenvolupament i Implementació d'un Sistema d'Informació Geogràfica amb entorn web per la gestió de recorreguts accessibles a Zones Urbanes. El SIG-A es tracta d'un producte amb un elevat nivell d'innovació que ha estat desenvolupat a través del projecte d'investigació cofinanciat per el Ministeri d'Indústria, Turisme i Começ (Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011) i per la Unió Europea (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). Referència del projecte: TSI-020302-2009-73 i web aquí

SERADAP: El projecte consisteix en el desenvolupament d’un programa de gestió del servei de microbusos adaptats de transport per a persones amb mobilitat reduïda de la ciutat de Barcelona.

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: S’han desenvolupat eines de gestió municipal basades en les noves tecnologies especialment enfocades cap als ajuntaments petits. Les eines utilitzen la tecnologia necessària en cada moment, des de processadors de text, sistemes d’informació geogràfica, eines de comunicació interna i externa, bases de dades tabulars i gestió de processos administratius.

  • ACTUALITZACIÓ DE LA CARTOGRAFIA DEL PGM

Es tracta de posar al dia les classificacions i qualificacions urbanístiques recollint totes les variacions del Pla, amb l'aprovació definitiva i grafiant l'àmbit d'actuació.

Exemple: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Aquest treball és d'utilitat per disposar d'un plànol urbanístic refós i per tal de poder disposar d'una base on a partir de la incorporació de la normativa de cada sector, l'amplada de vials i d'altres, puguin automatitzar-se les concessions de llicències urbanístiques.

  • DIGITALITZACIÓ DE PLÀNOLS

Amb l'objectiu de facilitar el treball dels tècnics en el futur, s'ofereix la possibilitat de digitalitzar la informació que tenen els Ajuntaments en plànols. També es contempla la possibilitat d'actualitzar-los.

Exemple: Ajuntament de Valls. Digitalització cinc edificis en format CAD.

  • DADES SIG

Per tal de facilitar, en un futur, la gestió d'un pla d'accessibilitat, es dóna la possibilitat de la digitalització de les dades municipals en un sistema d'informació geogràfica.

Projectes europeus d’investigació bàsica en Design for All
  • PROJECTES EUROPEUS D'INVESTIGACIÓ EN DESIGN FOR ALL - DISSENY PER A TOTTHOM:

Exemples:

HOMEDOOR: Projecte multidisciplinar amb l’objectiu de desenvolupar la tecnologia d’un sistema de lliurament a domicili, sense necessitat de la presència del client, que sigui accessible per a totes les persones i millori, així, la seva qualitat de vida.

ELDERATHOME: Criteris per construcció o reforma d’edificis i entorns constructius que permetin resoldre les limitacions de la gent gran i solucions per fer possible la seva vida independent i autònoma.

  • PROPOSTES D'ESTANDARITZACIÓ:

Exemples:

Disseny per a Tothom i Ajudes tècniques, l’objectiu del qual és incloure els criteris de Disseny per a Tothom en la normalització dins del camp de les tecnologies de la societat de la informació.

Estudi sobre la Multimodalitat d’icones, símbols i pictogrames.

Accés per a tothom en serveis basats en targetes electròniques. La norma definirà una sèrie de requeriments i recomanacions sobre la instal·lació i col·locació de mecanismes lectors de targetes, per tal de facilitar l’accés sense obstacles a nivell, de dimensions adequades, espai adient davant del mecanisme i l’aprovisionament de les característiques de l’interfície d’usuari per tal que pugui ser utilitzat pel major nombre possible d’usuaris sense supervisió i subjecte a unes determinades condicions de privacitat i seguretat.

Design for All a Internet
  • DESIGN FOR ALL A INTERNET (Accessiblitat Web)

Per tal que tothom es pugui beneficiar d'Internet existeix el referent internacional de les pautes WAI, que permeten assolir diferents graus d'accessibilitat en un lloc web. A la nostra proposta de solució en aquest àmbit, però, no plantegem només el compliment d'aquestes normes. Plantegem també la millora de la imatge corporativa del consistori i augmentar l'aprofitament de les visites rebudes a la web tot aplicant el paradigma del disseny per a tothom.

El servei d'adaptació al disseny per a tothom consta de dues parts que s'integren en un sol estudi: d'una banda, auditar una web existent o supervisar un desenvolupament per tal d'aplicar les directrius d'usabilitat establertes per Jakob Nielsen i d'altres experts reconeguts internacionalment. D'altra banda, auditar una web existent o supervisar un desenvolupament per tal de complir les pautes WAI.

Exemples:

Informes de la web de l’Ajuntament d’Igualada, Autoritat Metropolitana del Transport.

ProAsolutions participa, juntament amb d'altres empreses punteres a l'estat, a Ciutat XXI, una iniciativa per aprofundir en l'aprofitament de les noves tecnologies per part dels ajuntaments.

Disseny de nous serveis a través d'Internet
  • DISSENY DE NOUS SERVEIS A TRAVÉS D'INTERNET

Exemple: L'accés a Internet des d'àrees públiques, establiments, etc... s'ha generalitzat com un servei públic més de comunicació a l'abast del ciutadà. Cal un disseny dels nous punts d’informació accessibles per a tothom.

  • ASSESSORAMENT RELATIU A PLECS DE CONDICIONS

Exemple: ETSI STF 183. Icones, símbols i pictogrames són actualment les ajudes a la navegació més utilitzades en la majoria de serveis de telecomunicacions. L’objectiu del grup de treball era elaborar un estudi de les necessitats i requeriments per a l’ús d’aquestes icones, símbols i pictogrames en interfícies multimodals, posant especial èmfasi en les necessitats de les persones amb disminucions i la gent gran.WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis