ProAsolutions  · Què fem  · Projectes  · Oci i Turisme

Què fem

Oci i Turisme

  • DESENVOLUPAMENT DE GUIES TURÍSTIQUES ACCESSIBLES PER A ZONES TURÍSTIQUES:

Determinació de mesures mínimes de compliment i respecte des del punt de vista de la funcionabilitat i la usabilitat per tal que les diferents ofertes turístiques esdevinguin accessibles per a tothom.

Guia de turisme Accessible

Exemple:

Projecte de col·laboració en la guia de diferents ciutats espanyoles (Barcelona, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Murcia, Sevilla, Valladolid,..).  • PROJECTES D'ACCESSIBILITAT I MOBILITAT:

Estudis de diagnosi del grau de l'accessibilitat i projectes de millora de l'accessibilitat d’entorns d'oci i turisme. Estudis d’impacte en la millora de la mobilitat de transport especial.

Unitats Mòbils Adaptades

Exemples:

Estudi de diagnosi del grau de l’accessibilitat dels hotels SOL-MELIÀ de les Illes Balears.

Estudi del servei Porta a Porta per a les PMRS a les comarques Gironines i a la regió del Languedoc-Roussillon.

Projecte de diagnosi de l’accessibilitat d’equipaments, allotjaments i rutes de la ciutat de Banyoles.

  • INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ ACCESSIBLE

Publicacions i informes per la difusió i la orientació de les mesures necessàries a zones turístiques i d’oci per garantir la funcionabilitat i la usabilitat de les mateixes.

Serveis d'atenció a persones discapacitades

Exemple:

Projecte Guia d’Accessibilitat d’hotels i establiments de restauració.WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis