ProAsolutions  · Què fem  · Projectes  · Ergonomia, Enginyeria i Disseny Industrial

Què fem

Ergonomia, Enginyeria i Disseny Industrial

  • ESTUDIS D’ERGONOMIA

Realització d’estudis de determinació del criteris de disseny o de l’anàlisi de productes per tal de garantir l’accés i la correcta utilització d’aquests per qualsevol usuari.


Exemple:

Estudi dels Criteris de Disseny per a l’accés i el bon funcionament dels contenidors de residus de Barcelona, Barcelona.
  • FORMACIÓ I EDUCACIÓ

Gràcies a l’experiència adquirida i el coneixement en l’àrea es realitzen cursos i tallers tècnics adaptats a les necessitats del client i als assistents, ja siguin tècnics municipals, brigades municipals, estudiants o professionals.

Exemple:

Seminaris d’introducció a les Ciutats per a Tothom, Tarragona.

  • I+D

Una de les eines per la millora i el perfeccionament de tècniques, serveis i productes és la investigació i el desenvolupament; per aquest motiu ProAsolutions desenvolupa diferents projectes d’àmbit europeu en aquesta àrea.

Exemple:

TRACY, projecte en curs financiat per la Comissió Europea, amb l'objetiu de desenvolupar un pla d'acció que ajudi a enfrontar els reptes de proporcionar transport a una societat que envelleix. Més informació aquí.

Projecte Elderathome, anàlisi de les condicions de vida necessàries en un domicili, barri o ciutat per tal que les persones grans visquin amb la màxima autonomia.WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis