ProAsolutions  · Què fem  · Projectes  · Arquitectura i Disseny d’interiors

Què fem

Arquitectura i Disseny d’interiors

  • ASSESSORAMENT

Programa de treball que té per objectiu principal orientar (projectes, rehabilitacions o direccions d’obra) per tal de garantir el dret de les persones a l’accés i a l’ús d’edificis, vivendes o equipaments públics i privats.

Exemple:

Assessorament en la Reforma i Canvi d’ús de l’Edifici Macson, nova seu de l’Institut Europeu de Disseny, Barcelona.

Definició de les característiques que garanteixin l’Accessibilitat en la reforma de la antiga Fàbrica Macson per convertir-se la seu de l’IED. Acompanyament de la Direcció d’Obres per certificar el compliment dels criteris definits pel que fa a Accessibilitat i Disseny per a Tothom.Assessorament en les instal·lacions de la zona Forum de les Cultures, Barcelona.

Elaboració d’informes, visites d’obra i assessorament en la Direcció d’Obres per garantir l’adequació de la Zona Fòrum i de les instal·lacions portuàries limítrofes (Port Esportiu de St. Adrià de Besòs) a les condiciones generals d’accés al recinte, itineraris i comunicació.


  • PLANS D’ACCESSIBILITAT

Elaboració d’una diagnosi de la realitat municipal pel que fa a l’Accessibilitat Integral (Edificis i Equipaments Municipals, Via Pública, Transports i Comunicació), per tal de facilitar les decisions dels Ajuntaments en determinar l’estratègia, les prioritats i les actuacions necessàries.

Exemple:

Pla d’Accessibilitat de la ciutat de Palma, Palma de Mallorca. A la ciutat de Palma es realitza un diagnòstic integral de la superfície municipal al complert, determinant propostes d’intervenció i Pla d’Actuació en els àmbits de: l’Espai Públic, Edificis, Transport, Comunicació, Platges, Camins Escolars i Guia de Bones Pràctiques..

  • REVISIÓ DE PROJECTES

Estudis del grau d’accessibilitat de projectes redactats (bàsics i/o executius) mitjançant l’anàlisi d’aquests pel que fa el compliment de la normativa vigent i proposta de recomanacions basades en criteris d’Accessibilitat i Disseny per a Tothom.

Exemples:

Revisió de l’accessibilitat del Projecte del Museu Municipal de Vila Joiosa. Revisió, anàlisi i propostes de millora del projecte bàsic del Museu Municipal a partir de la documentació existent (memòria, plànols de totes les plantes i de les fases de construcció).

  • PROJECTES D’ADAPTACIÓ

Com a conseqüència de la necessitat de la millora de l’accessibilitat d’edificis, vivendes i equipaments que s’han dut a terme prèviament, es realitzen projectes d’adaptació i adequació amb l’objectiu de solucionar problemes d’accessibilitat.

adaptació d'equipaments públics i d'edificis privats

Exemples:

Projecte d’adaptació de l’edifici El Bosc, estació d’esquí de La Molina.

Projecte d’instal·lació d’un ascensor intern Casa Golferichs, Barcelona.


  • DIRECCIÓ I SEGUIMENT D’OBRES PÚBLIQUES I PRIVADES

Direcció i seguiment d’obres, en nom del promotor o de la direcció d’obra, per tal de garantir la correcta execució de les mateixes com també el compliment de la normativa i les recomanacions establertes relatives a l’Accessibilitat i el Disseny per a Tothom.


Exemples:

Direcció d’Obres per al Compliment de normatives i conceptes de detall en matèria d’accessibilitat i disseny per a tothom als Edificis Llar-Residència de la Fundació Àurea, Igualada.


  • FORMACIÓ I EDUCACIÓ

Gràcies a l’experiència adquirida i el coneixement en l’àrea es realitzen cursos i tallers tècnics adaptats a les necessitats del client i als assistents, ja siguin tècnics municipals, brigades municipals, estudiants o professionals.

Exemple:

Curs de Bones Pràctiques d’elements i mobiliari urbà en l’entorn edificat, Ajuntament de Palma.


  • CERTIFICACIÓ I AUDITORIES

Tasques de diagnosi i assessorament en el disseny per la implantació d’un Sistema de Gestió de l’Accessibilitat Universal (SGAU) per la obtenció de la certificació segons la norma UNE 170000.

Exemples:

Gestió de l’Accessibilitat Universal a la Clínica Oftalmológica ILO, Lleida.

Sistema de Gestió de l’Accessibilitat Universal a la Universitat de Jaén, Jaén.WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis