ProAsolutions  · Què fem  · Àrees coneixement  · Sostenibilitat i Medi Ambient

Què fem

Sostenibilitat i Medi Ambient

La sostenibilitat de les solucions que dissenyem és una de les bases inherents en els nostres projectes, independentment de l’àrea de coneixement en la que aquests s’integrin.

Tanmateix, el compromís adquirit amb el medi i amb les generacions futures ha facilitat el desenvolupament de diferents projectes i serveis que tenen per eix central la sostenibilitat i el medi ambient en general.

Serveis:

  • Assessorament: procés d’acompanyament, anàlisi i proposta de millores del comportament ambiental d’entitats privades i institucions públiques.
  • Assistència Tècnica Energètica: Acompanyament en la diagnosi i millora de la eficiència energètica municipal alhora que en la contractació dels serveis energètics.
  • Plans de Mobilitat Urbana Sostenible: Pla de millora dels mitjans de transport urbà i estratègies per a reduir l’impacte mediambiental i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
  • Formació i Educació: Programa formatiu destinat a tècnics municipals, professionals i estudiants provinents de diferents àrees, amb l’objectiu de fomentar el caràcter innovador en la determinació i la implementació de solucions, procurant que aquestes esdevinguin social, ambiental i econòmicament sostenibles.
  • S.I.G (Sistema d’Informació Geogràfica): Utilitzem SIG des de 1991. Durant aquest temps hem descobert l’enorme potencial d’aquesta eina i hem desenvolupat les nostres pròpies aplicacions per a oferir una eina fàcil d’utilitzar per a coordinar situacions complexes per un usuari no expert.


WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis