ProAsolutions  · Què fem  · Àrees coneixement  · Planificació Urbanística

Què fem

Planificació Urbanística

Aquesta àrea es centra en l’anàlisi de les ciutats. Influencia les activitats econòmiques i socials que es desenvolupen a la metròpoli en la seva forma, distribució de l’espai, disseny i dinàmica. Les escales i varietat de disciplines que inclou la planificació urbanística necessiten una perspectiva holística per a fer front a la responsabilitat d’estudiar i organitzar sistemes urbans.

En els nostres projectes ens centrem en les necessitats i en la llibertat de les persones. A través de l’anàlisi de la realitat i amb mètodes de participació trobem les millors oportunitats de desenvolupament per al territori estudiat, tenint sempre en ment la sostenibilitat social, econòmica i de l’entorn.

Serveis:

 • Plans d’Accessibilitat: analitzem la realitat existent en matèria d’accessibilitat en un poble, ciutat o regió per a desenvolupar un pla director per a:
  • Millorar l’accessibilitat en àrees inaccessibles.
  • Garantir que qualsevol intervenció que es realitzi sigui accessible.
  • Mantenir les condicions d’accessibilitat existent en espais públics, edificis i serveis.
 • Projectes de Planificació Urbanística: Preveient les necessitats futures de la ciutat i els desitjos dels seus ciutadans, incloem a les eines de planificació urbanística tots els elements per a assegurar la sostenibilitat social, econòmica i de l’entorn.
 • Projectes d’Espai Públic:
  • Projectes de Via Pública: Coneixent el punt de vista dels arquitectes locals i analitzant les necessitats dels veïns, dissenyem carrers i places per a l’ús dels ciutadans. Per un altre costat, aportem solucions per a gestionar topografies complexes.
  • Parcs: Quan dissenyem parcs combinem el màxim respecte a la naturalesa i el gaudiment dels usuaris. A parcs urbans potenciem l’ús comú de l’espai públic, tenint en compte a totes les generacions.
 • Formació i Educació: Als nostres cursos, seminaris i tallers volem inculcar als participants el respecte per la diversitat humana i ensenyar-los-hi com posar en pràctica els seus projectes. La metodologia varia en funció de les necessitats dels estudiants a través d’exercicis d’“aprendre fent”.
 • S.I.G (Sistema d’Informació Geogràfica): Utilitzem SIG des de 1991. Durant aquest temps hem descobert l’enorme potencial d’aquesta eina i hem desenvolupat les postres pròpies aplicacions per a oferir una eina fàcil d’utilitzar per a coordinar situacions complexes per un usuari no expert.
 • Certificacions i Auditories: Quan ens ho requereixen, auditem espais públics per a descobrir discrepàncies entre l’objecte analitzat, la legislació i/o els requeriments de les bones pràctiques i preparem la documentació requerida per a que sigui certificat per Institucions de Qualitat Nacionals o Internacionals.
 • I+D: Projectes Europeus.


WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis